Γενικά

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας είναι συνδεδεμένο με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Αντικείμενό του είναι η εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα των τεχνολογιών πληροφόρησης και των μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριών ανεξαρτήτως του υποστρώματος στο οποίο είναι καταχωρισμένες. Ως εκ της προέλευσής του ειδικεύεται στη διαχείριση πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα (υλικό Βιβλιοθηκών Αρχείων και Μουσείων) χωρίς να εξαιρεί την διαχείριση διοικητικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα πληροφοριών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Στόχος είναι να φιλοξενηθούν κάθε είδους δράσεις με κύριο άξονα την διαχείριση της πληροφορίας, όπως: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οργάνωση σε βάσεις δεδομένων, προβολή μέσω ψηφιακών πυλών και ιστοτόπων, συντήρηση, κοινωνική δικτύωση κ.α.


 
Έκθεση Σκοπιμότητας του Εργαστηρίου

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Υποδομή


Το εργαστήριο στεγάζεται στην Αίθουσα Κ7-007 του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι εξοπλισμένο με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και έναν Ψηφιoποιητή Βιβλίου.

 

Προσωπικό

Ερευνητές
Μ.Δενδρινός (Διευθυντής)
Γ.Γιαννακόπουλος
Δ.Κυριάκη-Μάνεση
Σ.Ζερβός
Ι.Τριανταφύλλου
Α.Κουλούρης

Συνεργάτες
Δ.Κουής
Ε.Βασιλακάκη
Ε.Βραϊμάκη
Δ.Κόκκινος