Διεύθυνση

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας
Αίθουσα Κ7-007
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος και Παλληκαρίδη, TK 12210, Αιγάλεω

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο 
(+30) 210 5385100